Nakon tri dana elektronskog glasanja i Dana za glasanje 7. decembra 2016. godine, organizovanog u Gradskom uslužnom centru i u mesnim zajednicama u naseljenim mestima, ukupno je prikupljeno 1016 glasova, a rang lista po broju glasova je sledeća:

1. Aktiviranje Gradske šume – izrada projektno-tehničke dokumentacije za turističko-rekreativne staze – 494 glasa

2. Odbor susedstva/učešće građana u uređenju grada – javni konkurs za sufinansiranje fasada – 318 glasova

3. Održivi sistem upravljanja opasnim otpadom iz domaćinstava i poljoprivrednih gazdinstava – edukativni programi za decu i odrasle – 204 glasa

Elektronskim putem, na Internet prezentaciji Grada Pančeva www.pancevo.rs ukupno je prikupljeno 543 glasa, odnosno 53,44 posto glasova, a lično se o predlozima izjasnilo 473 građana, što iznosi 46,55 posto od ukupnog broja glasova.

Na osnovu rezultata glasanja i izveštaja Tima za implementaciju projekta, Gradsko veće grada Pančeva odlučivaće o planiranju finansijskih sredstava za ovu namenu prilikom izrade budžeta za 2017. godinu, o čemu će građani i građanke biti informisani, kao i o daljim aktivnostima na realizaciji projekta “Participativno budžetiranje”.

O projektu:

Projekat Participativno budžetiranje prošle godine prvi put je sproveden u našem gradu, a realizovali su ga grad Pančevo i organizacije BIRN Srbija i NALED uz podršku Evropske unije u okviru programa Podrška civilnom društvu 2013.

Cilj projekta je veće uključivanje građana i građanki u proces donošenja odluka, informisanje javnosti o budžetskom procesu, povećanje transparentnosti rada lokalne samouprave i budžetskog procesa i promocija opština i gradova, kao dobrih mesta za privredni razvoj i privlačenje investicija.

Više informacija i opis procesa participativnog budžetiranja dostupni su na ovom linku.