Na osnovu Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje za 2017. godinu Grad Pančevo raspisuje šest javnih poziva u sklopu realizacije plana. Sve Javne pozive sa potrebnom dokumentacijom možete pogledati ovde: