Јавни позиви по Акционом плану за запошљавање

1 Јавни позив – програм за подршку почетницима у бизнису 2017. 1 Пријавни формулар – програм за подршку почетницима у бизнису 2017.- word 2 Јавни позив – самозапошљавање 2017. 2 Пријавни формулар – самозапошљавање 2017. 3 Јавни позив – средње школе 2017. 3  Пријавни формулар – средње школе- word 4 Јавни позив – послодавцима – стручне праксе 2017. 4 Пријавни формулар – послодавцима – стручне праксе 2017-word 5 Јавни позив – студентима – летње праксе 2017. 5  Пријавни формулар – студентима – летње праксе 2017.-word 6 Јавни позив – јавни радови 2017. 6 Пријавни формулар – јавни радови 2017.-word