MATIČAR

Matičar vodi matične knjige rođenih, venčanih i umrlih i knjige državljana, izdaje izvode iz matičnih knjiga, izdaje uverenja o činjenicama i podacima iz matičnih knjiga i knjiga državljana, izdaje izvode i uverenja za upotrebu u inostranstvu, vrši poslove u vezi sa prijavom rođenja deteta, prijavom za zaključenje braka i prijavom smrti, upis u matične knjige na osnovu isprava inostranih organa, vodi upravni postupak o promeni ličnog imena građana, o ispravkama, naknadnim upisima i poništavanju osnovnih upisa u matičnim knjigama.

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Izvod iz Matične knjige venčanih50.7 KB3059
Izvod iz Matične knjige rođenih50.2 KB7415
Izvod iz Matične knjige umrlih50.2 KB2673
Uverenje o državljanstvu52.7 KB6216
Informacija o sastavljanju Smrtovnice21.5 KB1261
Sklapanje braka63.0 KB2100
Upis činjenica rođenja, zaključenja braka i smrti nastalih u inostranstvu82.9 KB1532
Upis deteta u Matičnu knjigu rođenih41.5 KB1428
Upis u matične knjige lica iz bivših republika SFRJ43.5 KB1222
Upis činjenice smrti u Matičnu knjigu umrlih33.8 KB960
Uverenje o slobodnom bračnom stanju46.1 KB1693

 

Portal eUprava Republike Srbije

 

Izvod iz matične knjige rođenih (MKR)
Izvod iz matičke knjige venčanih (MKV)
Izvod iz matične knjige umrlih (MKU)
Uverenje o državljanstvu