Povod za izradu Izmene i dopune Plana generalne regulacije kompleksa HIP „Petrohemija“, HIP „Azotara“ i NIS „Rafinerija nafte Pančevo“ u naseljenom mestu Pančevo, je inicijativa Gradskog veća grada Pančeva broj I -03-6-sl./2009 od 12.01.2009.godine a na zahtev JP “Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ broj 54-1/2009-V od 12.01.2009. god i Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije HIP „Petrohemija“, HIP „Azotara“ i NIS „Rafinerija nafte Pančevo“ u naseljenom mestu Pančevo (“Službeni list grada Pančeva” broj ……………)

Dokumentacija:
Službeni list grada Pančeva br. 18/2009
– Tekst plana Izmena i dopuna