Набавци претходи информативна објава од 25.05.2016. која се овде

Јавна набавка се ради по ПРАГ процедури Европске уније у оквиру које је комплетна тендерска документација искључиво на енглеском језику.

Документација за преузимање: