Projekat „Odskočna daska“2021-09-27T10:08:12+02:00

INFORMACIJA O PROJEKTU

Pun naziv projekta: ODSKOČNA DASKA – Podrška stanovanju i aktivnoj socijalnoj inkluziji osetljivih grupa u Pančevu (STEPPING STONE – Support to housing and active social inclusion of vulnerable groups in Pančevo)

Vodeći partner: Grad Pančevo; partneri: Centar za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo i Društvo za unapređenje položaja vulnerabilnih društvenih grupa

Trajanje projekta: 02.07.2021. do 02.11.2022. godine

Vrednost projekta je 331.300 EUR.

Vrednost donacije iz programa EU SHAI iznosi 278.292 EUR, odnosno 84% ukupne vrednosti projekta, a Grad Pančevo sufinansira projekat sa 53.008 EUR.

Cilj projekta je unapređenje životnih uslova i osnaživanje osetljivih grupa i siromašnih porodica u Pančevu radi aktivne socijalne inkluzije.

Projekat će podržati 13 porodica sa teritorije grada Pančeva i članove njihovih porodica (minimum 42 lica), a podrška se realizuje kroz pakete donatorske pomoći. Pravo na korišćenje paketa donatorske pomoći mogu da ostvare sledeća lica:

A) Devet žena žrtava porodičnog nasilja i članovi njihovih domaćinstava

B) Tri osobe sa invalitetom i članovi njihovih domaćinstava

C) Jedna izuzetno socijalno ugrožena višečlana porodica.

Paket donatorske pomoći sastoji se iz dva obavezna segmenta podrške:

– Stambeni paket: dodela kuće sa okućnicom sa manjim radovima na stambenoj jedinici, uključujući troškove javnog beležnika, katastra, procenitelja imovine i licenciranih inženjera;

– Socio-ekonomski paket: pokućstvo i bela tehnika, IT oprema i obuka, prekvalifikaciona obuka i obuka za privređivanje u seoskom domaćinstvu sa pripadajućom opremom/mašinama, čuvanje dece, selidba, pravne usluge, usluge porodičnog saradnika, probni rad kod odabranog poslodavca (za osobe sa invaliditetom).

Mere podrške definišu se prema potrebama korisnika. Korisnicima se ne prenose sredstva za navedeni paket podrške, već Grad Pančevo vrši plaćanje svih roba, usluga i radova koji su predmet podrške, uključujući i porez na prenos apsolutnih prava.

Izbor korisnika paketa donatorske pomoći, izbor kuća koje su predmet kupovine, izbor porodičnih saradnika i izbor poslodavaca biće realizovani putem javnih poziva.

Novosti

 

 

 

 

Go to Top