Projekat „Odskočna daska“

Projekat „Odskočna daska“2023-04-06T09:08:42+02:00

INFORMACIJA O PROJEKTU

Projekat „Odskočna daska“ sprovodi Grad Pančevo u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Pančevo i Društvom za unapređenje položaja vulnerabilnih društvenih grupa takođe iz Pančeva.

Pančevo je jedna od 18 opština podržana u okviru prvog poziva programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“ ili EUSHAI.

Ukupna vrednost projekta je 545.693 EUR. Sredstva donacije iznose 421.420 EUR, a sufinansiranje Grada Pančeva iznosi 124.273 EUR. Sufinansiranje Grada Pančeva delom je podržano i iz budžeta APV – po osnovu konkursa Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2021. godini, sa oko 8.000.000 RSD, što takođe predstavlja značajnu pomoć u realizaciji projekta. Projekat će trajati do 31. jula 2023. godine.

U okviru projekta, 13 domicilnih korisničkih porodica (52 lica, od čega 37 dece) steklo je svoj krov nad glavom i podržano je setom mera aktivne socijalne inkluzije. Porodice su iz 3 ciljne grupe, od čega je 10 porodica žena žrtava porodičnog nasilja, 2 porodice lica sa težim invaliditetom i 1 izuzetno ugrožena višečlana porodica iz opšte populacije.
Sprovedena su 4 javna poziva (za izbor korisnika, otkup kuća, izbor porodičnih saradnika i izbor poslodavaca) prema unapred utvrđenim pravilima i kriterijumima.Mere podrške odnose se kako na stambeno zbrinjavanje tako i na mere aktivne socijalne inkluzije.

Stambeni objekti otkupljeni za potrebe korisnika, pravno-imovinski su regulisani i pregledani od strane nezavisnog licenciranog inženjera i nezavisnog procenitelja vrednosti imovine. Korisnicima je pokriven trošak notarizacije kupoprodajnih ugovora, upisa novih vlasnika u Katastar, trošak poreza na prenos apsolutnih prava i trošak selidbe. U prvim otkupljenim kućama obavljeni su manji radovi i popravke, a u narednom periodu takođe će se izvesti manji radovi i najneophodnije popravke na preostalim kućama. Dodeljeni stambeni objekti ne mogu se otuđiti u narednih deset godina.

Mere aktivne socijalne inkluzije koje se sprovode na projektu obuhvataju i inovativnu uslugu porodičnog saradnika. Jedanaest stručnjaka iz oblasti socijalne zaštite obučeno je za pružanje ove usluge, a dva angažovana porodična saradnika izradili su i realizovali planove porodične podrške tokom 14 meseci, pružajući psiho-socijalnu pomoć korisnicima u kontaktima sa institucijama, organizacijama i zajednicom.

U cilju aktivne socijalne inkluzije, svaka porodica koja je podržana stambenim rešenjem, podržana je i obezbeđivanjem osnovnog nameštaja i bele tehnike. Sve porodice proći će i osnovne IT obuke na dodeljenim laptopovima. Neki korisnici proći će i prekvalifikacione obuke po svom izboru (maser, kuvar, manikir, šminker, digitalni marketing) ili poljoprivredne obuke za dodatno privređivanje u seoskom domaćinstvu. Oni korisnici koji su iskazali potrebu za poljoprivrednim odnosno profesionalnim obukama – dobiće i adekvatnu opremu i alate za obavljanje tih delatnosti kako bi mogli dodatno da privređuju i lakše dođu do posla. Jedna korisnica koristi usluge pravnog zastupanja pred sudovima, a jedan korisnik moći će lakše da se kreće uz motorizovana invalidska kolica. Takođe, tri korisnice su angažovane na pet meseci kod tri poslodavca, takođe odabrana po javnom pozivu za podsticaje.

Donosioci odluka grada Pančeva iskazali su svojim video porukama podršku žrtvama porodičnog nasilja i istakli značaj podrške zajednice u procesu njihovog oporavka.

 

 

 

 

Go to Top