Град Панчево у континуитету спроводи низ активности које имају за циљ унапређење услова за пружање услуга грађанима града Панчева и  из тог разлога Град Панчево  позива  на сарадњу све  заинтересоване грађане  да учествују у спровођењу Анкете о задовољству грађана како би били у могућности да отклонимо евентуалне недостатке и пропусте и побољшамо услове и ефикасност рада и пружања услуга грађанима.

Попуњене упитнике могуће је доставеити  поштом,електронском поштом или факсом.

адреса: Градска управа Панчево
Секретаријат за привреду и економски развој
Трг Краља Петра I 2-4, 26101Панчево

е-маил адреса: ler@pancevo

тел/фах: 013/308-709

Анкета о задовољству грађана пружањем услуга у граду Панчеву