Јавна расправа о Нацрту oдлуке o изменама Одлуке о пословном, магацинском простору и зиданим гаражама града Панчева, спроводи се у периоду од 10. новембра 2021. године до18. новембра 2021. године.

 Позивају се заинтересована физичка лица, представници пословних удружења, привредних субјеката, органа и организација, као и друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања расправе достављају на адресу Град Панчево, Градска управа, Секретаријат за финансије, Трг Краља Петра I 2-4, непосредно на писарници Градске управе или електронским путем на адресу rasprava@pancevo.rs.

Јавни позив за јавну расправу

Одлука о измени Одлуке о пословном, магацинском простору и зиданим гаражама града Панчева