Infrastruktura2018-08-09T09:40:33+02:00

INFRASTRUKTURA

Izgradnja i uređenje grada:

Logo JP Urbanizam Pančevo

JP Urbanizam Pančevo

Poslovi u oblasti urbanizma, građevinskog zemljišta, puteva, stambenoj oblasti i ostalim delatnostima.

Električna energija:

Logo EPS Distribucija

EPS Distribucija – Elektrovojvodina

Kapacitet mreže nije iskorišćen u potpunosti i ima prostora za priključivanje novih i većih korisnika. Na području Pančeva za veće snage u najbližoj TS 110/20kV potrebno je izgraditi i opremiti izvod do planirane lokacije. Najveća snaga koja se može dobiti je 2MW u gradu i 5MW u selima.

Vodovod i kanalizacija:                      

Logo JKP Vodovod i kanalizacija

JKP Vodovod i kanalizacija – Pančevo

Maksimalan kapacitet vodovoda je 15.000.000 m3. Maksimalan kapacitet kanalizicije 7.000.000 m3. 65% korisnika koji su priključeni na vodovodnu mrežu priključeni  su i na kanalizacionu, samo na teritoriji grada. Naselja su u planu priključenja na gradsku kanalizacionu mrežu. Većina industrije nije priključena na gradsku kanalizacionu mrežu jer troši velike količine vode i ima sopstvene kanalizacione sisteme.

Prirodan Gas:

Logo Srbija Gas

Srbija Gas

Gasna mreža postoji na većem delu Pančevačke teritorije. Sa 6 strana stižu gasovodi visokog pritiska.

Telekomunikacije:

Telekokom – MTS

U radu je 49.900 POTS telefonskih priključaka (80% na digitalnim centralama). Dvojnih priključaka ima oko 9,5%. Mobilna telefonija MTS i Telenor mreža pokrivaju u potpunosti teritoriju Pančeva.

Upravljanje otpadom:

Logo JKP Higijena Pančevo

JKP Higijena Pančevo

Sakupljanje smeća, starih stvari, korišćenih predmeta i otpadaka. Odvoz otpadaka, kao što su ostaci razrušenih zgrada. Odstranjivanje otpadaka spaljivanjem ili na drugi način. Sabijanje otpadaka. Odlaganje otpadaka na zemljište ili vodu i zakopavanje. Uklanjanje otpada iz posuda za otpatke na javnim mestima. Čišćenje i polivanje ulica, staza i parkirališta. Uklanjanje snega i leda sa pešačkih staza i posipanje soli i peska. Pražnjenje i čišćenje septičkih jama i tankova i održavanje fekalne deponije. Uređivanje i održavanje deponije.

Završena je nova deponija, projektovana po kapacitetu za 200.000 stanovnika. Urađena je Studija izvodljivosti za regionalnu deponiju Pančevo-Opovo iz sredstava Evropske Unije.

Uređenje javnih zelenih površina:

Logo JKP Zelenilo Pančevo

JKP Zelenilo Pančevo

Održavanje zelenih površina, pijaca, groblja, uređenje enterijera i eksterijera, usluge mehanizacije i sadni materijal.

Grejanje:

JKP Grejanje Pančevo

JKP Grejanje

Proizvodnja i snabdevanje parom i toplom vodom.

Go to Top