Gradonačelnik grada Pančeva je na osnovu Rešenja od 23.08.2017. godine odobrio isplatu finansijskih sredstava prema Planu 5