Град Панчево и Национална служба за запошљавање расписују ЈАВНИ ПОЗИВ за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих лица, у 2016.године. У категорију теже запошљивих лица, у смислу овог Јавног позива, спадају особе са инвалидитетом и Роми. Кроз спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих, са евиденције Националне службе и пребивалиштем на територији града Панчева. Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима. Максимални износ средстава који се може доделити једном послодавцу – извођачу јавног рада је
1.000.000,00 динара.

Јавни позив можете погледати Јавни позив Јавни радови 2016.године

Преузмите Пријавни формулар Пријава за јавне радове 2016.године

Преузмите пријемни формулар спровођења јавних радова за теже запошљивих лица у 2016.