Gradska uprava grada Pančeva oglašava Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Pančeva.

Radno mesto koje se popunjava:

– šef Odeljenja za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, u zvanju samostalnog savetnika – jedan izvršilac

Javni konkurs-sef Odeljenja za socijalnu i zdravstvenu zastitu

Obrazac 1-1 NOVI obrazac