Gradska uprava grada Pančeva oglašava Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Pančeva.

Radno mesto koje se popunjava:

-Radno mesto za stručne poslove procene uticaja, u zvanju saradnika – jedan izvršilac

Javni konkurs- rm za procene uticaja

Obrazac 1-1 NOVI obrazac