Gradska uprava grada Pančeva oglašava Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Pančeva.

Radno mesto koje se popunjava:

– matičar za matično područje Starčevo, u zvanju mlađeg savetnika – jedan izvršilac

Javni konkurs-maticar Starcevo

Obrazac 1-1 NOVI obrazac