Javna rasprava o Nacrtu odluke  o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje javnih dobara sprovodi se u periodu od 28.11. 2022. godine do 05.12.2020.godine.

Pozivaju se predstavnici poslovnih udruženja, privrednih subjekata, kao i druga zainteresovana lica da primedbe, predloge i sugestije za vreme trajanja rasprave dostavljaju na adresu Trg Kralja Petra I 2-4 ,  neposredno na pisarnici  Gradske uprave ili elektronskim putem na adresu rasprava@pancevo.rs.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi – Naknade za korišćenje javnih dobara

Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara