Позив за подношење понуда – Набавка услуге снимања промотивних видеа

Конкурсна документација – Набавка услуге снимања промотивних видеа

Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка