Nakon završene javne rasprave i nekoliko dopuna, pred nama je konačna verzija dokumenta Zdravstveni profil grada Pančeva za 2015. godinu, koji možete preuzeti OVDE.

Zdravstveni profil grada Pančeva za 2015. godinu nastao je koordinacijom subjekata zdravstvene zaštite na nivou grada Pančeva, u komunikaciji sa korisnicima zdravstvenih usluga, građanima, zaposlenim u zdravstvu i ostalim akterima zdravstvene zaštite na teritoriji Pančeva, u cilju kontinuiranog praćenja i analize stanja zdravlja ljudi i okoline, unapređenja kvaliteta izvršavanja zdravstvenih usluga u Pančevu i rešavanja zdravstvenih potreba i problema građana.

Ovaj dokument objavljuje se radi postizanja kvalitetnijeg korišćenja resursa uz stručno mišljenje i učešće građana, kao i podizanje zadovoljstva korisnika zdravstvenih usluga. Ideja ovog profila, kao pilot dokumenta, jeste i da pokrene raspravu o sadržaju, analizama i praćenju podataka u zdravstvenim profilima grada, koji se objavljuju u narednim godinama.

Ovaj dokument prikazuje stanje u oblasti zdravlja, ali i životne sredine u 2015. godini na teritoriji Grada Pančeva, a naročito sledeće:

  • prikazuje podatke o zdravstvenim pokazateljima i pokazateljima životne sredine
  • identifikuje glavne zdravstvene i ekološke probleme u Pančevu,
  • kao usvojeni dokument obezbeđuje kontinuiran uvid u zdravstveno stanje stanovnika Pančeva,
  • osigurava i kontinuitet u praćenju zdravstvenih prioriteta i kvaliteta usluga na teritoriji grada Pančeva i selekciju prioriteta za preispitivanje zdravstvene politike na nivou grada, uz učešće zainteresovanih strana i građana,
  • prikuplja činjenice za početak izrade strateških i operativnih planova za zdravlje grada Pančeva,
  • prikazuje ne/zadovoljstvo pacijenata i zaposlenih u zdravstvu, ali i rezultate istraživanja: «Životni stil i zdravlje građana Pančeva».