Након завршене јавне расправе и неколико допуна, пред нама је коначна верзија документа Здравствени профил града Панчева за 2015. годину, који можете преузети ОВДЕ.

Здравствени профил града Панчева за 2015. годину настао је координацијом субјеката здравствене заштите на нивоу града Панчева, у комуникацији са корисницима здравствених услуга, грађанима, запосленим у здравству и осталим актерима здравствене заштите на територији Панчева, у циљу континуираног праћења и анализе стања здравља људи и околине, унапређења квалитета извршавања здравствених услуга у Панчеву и решавања здравствених потреба и проблема грађана.

Овај документ објављује се ради постизања квалитетнијег коришћења ресурса уз стручно мишљење и учешће грађана, као и подизање задовољства корисника здравствених услуга. Идеја овог профила, као пилот документа, јесте и да покрене расправу о садржају, анализама и праћењу података у здравственим профилима града, који се објављују у наредним годинама.

Овај документ приказује стање у области здравља, али и животне средине у 2015. години на територији Града Панчева, а нарочито следеће:

  • приказује податке о здравственим показатељима и показатељима животне средине
  • идентификује главне здравствене и еколошке проблеме у Панчеву,
  • као усвојени документ обезбеђује континуиран увид у здравствено стање становника Панчева,
  • осигурава и континуитет у праћењу здравствених приоритета и квалитета услуга на територији града Панчева и селекцију приоритета за преиспитивање здравствене политике на нивоу града, уз учешће заинтересованих страна и грађана,
  • прикупља чињенице за почетак израде стратешких и оперативних планова за здравље града Панчева,
  • приказује не/задовољство пацијената и запослених у здравству, али и резултате истраживања: «Животни стил и здравље грађана Панчева».