U sredu, 21. decembra 2016. godine, održano je svečano potpisivanje 12 ugovora o dodeli bespovratne pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom koji je zaključen između Grada Pančeva – gradonačelnika Saše Pavlova, sa jedne strane, prodavaca, odnosno vlasnika nepokretnosti, sa druge strane i korisnika, sa treće.

Gradonačelnik Saša Pavlov istakao je da ovo još jedan rezultat uspešne saranje i naveo da je u prethodnih 25 godina grad Pančevo primio je oko 12.000 izbeglica, kojima je preko Povereništva za izbeglice, zajedno sa Komesarijatom za izbeglice i migracije RS i međunarodnim humanitarnim organizacijama, pokušao da pomogne, kako u vidu pružanja humanitarne i novčane pomoći, tako i u rešavanju stambenog pitanja izbeglih i interno raseljenih lica.

Sem ovih 12 projekata za nabavku kuća sa okućnicom, u narednom periodu biće dodeljena dva paketa pomoći u građevinskom materijalu, što je takođe predviđeno ovim Stambenim programom. Dobro je kad nekome možete da pomognete, posle te tragedije koju su izbeglice preživele i ostavile svoje domove na teritoriji bivših jugoslovenskih republika, izjavio je gradonačelnik.

Član Gradskog veća zadužen za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike Milenko Čučković rekao je da po ovom pitanju Grad Pančevo sarađuje sa Komesarijatom za izbeglice i migracije RS, kao i sa Pokrajinskim fondom za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima.

Ove godine je i Pokrajinski Fond za pomoć izbeglicama odobrio određena sredstva, tako da je nekoliko porodica sa područja grada Pančeva takođe dobilo sredstva za otkup seoskih domaćinstava, rekao je Čučković.

 

Grad Pančevo je sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije i Jedinice za upravljanje projektom „Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd zaključio Ugovor o grantu – Regionalni stambeni program – Stambeni projekat u Republici Srbiji RHP-W2-VHG/COMP4-2015, čiji je predmet dodela bespovratnih sredstava Gradu Pančevu radi finansiranja realizacije projekta pod nazivom: Dodela pomoći izbeglicama za kupovinu seoskih kuća. Ukupno odobrena sredstva za finansiranje projekta procenjuju se u maksimalnom iznosu od 154.000,00 evra.