На основу ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА („Сл. гласник РС“, бр. 29/2020), а ради спречавања епидемије Covid-19 на територији града Панчева, Градски штаб за ванредне ситуације града Панчева, на састанку одржаном 30. марта 2020. године донео је следећу

Н А Р Е Д Б У

1. Забрањује се рад свих пијаца на отвореном и затвореном простору на територији града Панчева почев од 31. марта 2020. године, за време трајања ванредног стања.