Odbornici su na današnjem zasedanju 28. sednice Skupštine grada Pančeva usvojili niz odluka i izveštaja. Usvojen je Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije za područje Severne industrijsko-poslovno-proizvodne zone 2 u Pančevu, kao i Predlog odluke o završnom računu budžeta grada Pančeva za 2022. godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora.

„Budžet grada Pančeva ostvario je u 2022. godini prihode i primanja u iznosu od  7.757.017.189,18 dinara, odnosno 101,76% planiranih prihoda i primanja. Kada je u pitanju rashodovna strana, rashodi i izdaci za 2022. godinu iznose ukupno 7.136.821.985,95 dinara, odnosno 93,62% planiranih rashoda i izdataka. Iz ovako iznetih podataka može se zaključiti da je 2022. godina bila najuspešnija godina do sada po procentu ostvarenja prihoda i primanja od 101,76% i po procentu izvršenja rashoda i izdataka od 93,62% planiranih rashoda i izdataka. Ono po čemu se prošla budžetska godina razlikuje od ostalih jesu i izvršeni kapitalni izdaci u 2022. godinu u iznosu od 1.422.810.638,42 dinara odnosno 90,99% planiranih kapitalnih izdataka. Po Mišljenju revizora konsolidovani finansijski izveštaj završnog računa budžeta grada Pančeva za 2022. godinu po svim materijalno značajnim aspektima istinito i objektivno prikazuju stanje imovine, obaveza i izvora finansiranja, prihoda i primanja, rashoda i izdataka, novčane tokove i izvršenje budžeta u skladu sa zakonom o budžetskom sistemu, i drugim pozitivnim propisima koji regulišu ovu oblast“ rekla je Dragana Kuprešanin zamenica gradonačelnika Pančeva.

Predlog Srednjoročnog plana grada Pančeva 2023-2025. koji predstavlja jednu od obaveza svake lokalne samouprave kako bi u skladu sa svojim budžetom mogla da sprovodi planove, da učestvuje na  konkursima i dobije sredstva za sunfinansiranje objasnila je gradska menadžerka Maja Vitman.

Odbornici su usvojili i Predlog odluka o usvajanju predloga Ugovora o finansiranju i izvođenju radova na izgradnji, dogradnji odnosno rekonstrukciji nekategorisanih puteva koji se nalaze u obuhvatu Prostornog plana grada Pančeva, a gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović je objasnio da se radi o nekategorisanim putevima na teritoriji grada Pančeva.

„Radi se o nekategorisanim putevima atara Banatsko Novo Selo, Kačarevo i deo katastarske opštine Pančevo. Radi se o nekategorisanim putevima koji su potrebni da se izvedu i izgrade za potrebe vetroparkova koji će imati značaj za energetski sistem čitave Republike, jer pored ovih vetrogeneratora gradiće se i novi dalekovodi kojima će se ta struja prenositi do trafo stanica i dalje do krajnjih potrošača. Da bi se sve to izgradilo potrebno je prvo uraditi mrežu nekategorisanih puteva kako bi pre svega vetroparkovi mogli da se grade, ali i kako bi nakon toga mogli da se održavaju. To je benefit privatne kompanije koja će graditi vetroparkove, a naš benefit kao grada, odnosno javni benefit je što ćemo mi na teritoriji našeg atara, kada se završi ovaj kompletni posao dobiti približno oko 180 kilometara atarskih puteva koji če koristiti naši poljoprivrednici kako bi lakše i kvalitetnije dolazitli do svojih njiva. Ovo je stvarno od velikog značaja za naš grad i jedan deo velikog posla koji nas čeka na teritoriji grada“, rekao je gradonačelnik Stevanović.

Odbornici su usvojili i Predlog odluke o davanju saglasnosti na konačan nacrt ugovora javno-privatnog partnerstva za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti zoohigijene, Izveštaj o stanju životne sredine na teritoriji grada Pančeva za 2022. godinu, Izveštaj o radu Komunalne milicije Gradske uprave grada Pančeva za 2022. godinu i Predlog godišnjeg plana rada Komunalne milicije Gradske uprave grada Pančeva za 2023. godinu. Takođe, usvojeni su i izveštaji o radu ustanova kulture u gradu Pančeva i naseljenim mestima za 2022. godinu, kao i Predlog odluke o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave.