Миленко Чучковић, члан Градског већа града Панчева, задужен за подручје рада, запошљавања и социјалне политике и мр Татјана Божић, чланица Градског већа града Панчева, задужена за образовање, уручили су уговоре директорима Економско-трговинске школе „Паја Маргановић“, Гимназије „Урош Предић“ и Електротехничке школе „Никола Тесла“ у Панчеву за унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење практичне наставе и пројектне наставе.

За реализацију програма и мера активне политике запошљавања, које су предвиђене Акционим планом за 2021. годину, планирана су средства града Панчева у износу од 12.376.688,00 динара.

У 2021. години град Панчево је реализовао следеће мере: стручна пракса, јавни радови за категорију теже запошљивих лица, студентска летња пракса, програм за подршку почетницима/почетницама у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању), додела субвенција почетницима у бизнису – самозапошљавање, Help и унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење практичне наставе и пројектне наставе.

Што се тиче мере унапређења конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење практичне наставе и пројектне наставе, Град Панчево је путем расписивања јавног позива понудио средњим школама са територије града Панчева могућност за добијање средстава за унапређење услова за извођење практичне и пројектне наставе у циљу унапређења конкурентности средњих школа. Новчана средства средње школе могу користити за набавку опреме, машина, алата и уређаја који су неопходни за извођење савремене – практичне и пројектне наставе, а којима би се постигла одређена заокружена „техничко-технолошка“ и „пројектна“ целина, набавку опреме за савремено извођење наставе као и набавку софтвера који је неопходан за коришћење тражене опреме, машина, алата и уређаја, уређење и адаптација простора за инсталацију набављене опреме (набавка неопходног намештаја, кречење, електро-инсталациони радови и др.).

За реализацију ове мере средства су опредељена Одлуком о буџету града Панчева за 2021. годину у износу од 500.000,00 динара. На јавни позив који је расписан током јуна месеца поднето је шест пројеката од којих је одобрено три пројеката:

  1. Економско-трговинска школа „Паја Маргановић“ Панчево, опремање кабинета за куваре, конобаре и посластичаре савременом опремом – финансирање у износу од 339.026,40 динара;
  2. Гимназија „Урош Предић“ Панчево, набавка два рачунара – финансирање у износу од 49.730,46 динара;
  3. Електротехничка школа „Никола Тесла“ Панчево, набавка опреме за термичке и расхладне уређаје – финансирање у износу од 111.243,14 динара.