Градоначелник града Панчева, Саша Павлов и Миленко Чучковић, члан Градског већа задужен за подручје рада, запошљавање и социјална питања, данас 26. децембра 2017. године, су у Малој сали Градске управе града Панчева, свечано уручили уговоре по програму самозапошљавања.

На основу Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2017. годину расписан је Јавни позив за доделу субвенције почетницима у бизнису за самозапошљавање у 2017. години.

Субвенција за самозапошљавање додељује се у циљу започињања сопственог посла од стране незапосленог лица, односно у циљу пружања подршке новооснованом привредном субјекту, у једнократном износу до 500.000,00 динара.

Субвенционисано је 14 лица. Минималан износ је 200.000,00 динара, а максималан је 400.000,00 динара. Листа је донета на основу критеријума који су за ову годину приоритети, а то су осетљиве категорије лица, ИТ сектор, производна делатност и поспешивање занатских делатности. Узете су у обзир и чињенице да ли је неко у последње три године добио субвенције по овом основу, a неблагвремене и непотпуне пријаве нису узете у обзир, као ни суфицитарна занимања.

А по Јавном позиву пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима у бизнису (правно- финансијско саветовање у пословању), пристигло је 3 пријаве од којих је једна била непотпуна, а од друге две изабрана је Агенција „Конект 1997“ Панчево, као најисплативија понуда.

Превиђена средства за меру правно-финансијско саветовање износе 1.698.556,00 која ће бити исплаћивана на месечном нивоу на основу Извештаја о праћењу корисника субвенција.