У склопу пројекта јавно-приватног партнерства, за финансирање, реконструкцију, рехабилитацију и одржавање путне инфраструктуре у зимском и летњем периоду, настављени су радови на територији града Панчева, у Месној заједници Стрелиште.

Припремне радове је обишла градска менаџерка Маја Витман:

– Управо у овом зимском периоду ми смо покушали да видимо шта је могуће од радова да изведемо, и као најкритичније тачке, на основу захтева великог броја наших суграђана у сарадњи са Месном заједницом, јесу пешачке стазе и тротоари. Ми се данас налазимо преко пута ОШ „Мирослав Антић“ на Стрелишту и у непосредној близини се налази и вртић „Веверица“. До сада смо урадили припремне радове око Основне школе у улици Душана Петровића Шанета и Јована Бјелића, као и у Цвијићевој улици. Ширина ове постојеће пешачке стазе у габариту који је то омогућавао, значи негде око 1,5 до 2,5 метара, а такође на основу захтева наших суграђана одлучили смо да решимо још једну критичну тачку, а то је управо пешачка стаза преко пута Основне школе. Могу да кажем да на основу захтева наших грађана, а и нашим сазнањима и дугогодишњим радом, у насељу Стрелиште једном од најстаријих насеља у граду, значајних улагања није било од неких осамдесетих година. Напоменула бих да постојеће улице у насељу Стрелиште нису биле нешто одржаване и када смо радили и планирали пројекат јавно-приватног партнерства велики акценат нам је управо на овом делу града, пошто се Стрелиште током година прилично ширило и заслужује да има лепе и уређене улице. Искористићу прилику да најавим нашим суграђанима да очекују, чим се стекну временски услови, да ће се пуно радити на Стрелишту по питању путне инфраструктуре. Ми смо у поступку припреме пројектне документације за све оне улице које имају велики проблем са недостајућом изграђеном атмосферском канализацијом. Тамо где будемо могли само да улице пресвучемо асфалтом и решимо питање одвођења атмосферских вода путем кишних канала, све друго је тема реконструкције радова. Крајем године, користећи опет сваки леп дан, успели смо да завршимо припремне радове и да асфалтирамо стазу код вртића „Чуперак“. Оно што нам је остало по питању оба вртића и школе на територији Стрелишта јесте приступни пут који је важан и у самом дворишту вртића, због доставе хране и безбедног коришћења прилаза све наше деце и њихових родитеља. Поред свега овога, уз добру сарадњу са јавно-комуналним предузећима „Хигијена“ и „Зеленило“, цео овај простор биће решен, питање одношења смећа, постављање контејнера на другим локацијама и додатно озелењавање, време је да ово насеље буде улепшано онако како наши суграђани и заслужују. Ми као одговорна локална власт имамо велике циљеве и све оно што смо обећали нашим грађанима, свакако ћемо испунити. Мало је процедура била дужа због самих припремних пројеката које смо требали да урадимо, наравно да не изоставимо ниједну локацију како на Стрелишту, тако и у свим деловима града и насељеним местима. Управо смо се из тог разлога и одлучили за пројекат јавно-прватног партнерства, где смо добили изузетно доброг партнера који разуме нашу проблематику и тежину свих ових радова и све се практично заснива на што мањем утрошку новца и што бољем и ефикаснијем радом на терену.