Grad Pančevo je raspisao Javni poziv za podnošenje prijava za regresiranje troškova prevoza studenata za školsku 2022/2023. godinu.

Zainteresovani studenti koji imaju prebivalište na teritoriji grada Pančeva, koji se školuju na teret budžeta, nemaju status zaposlenog lica, koji svakodnevno putuju na relaciji od mesta stanovanja do ustanove visokog obrazovanja, koji nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima-domovima, nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od nadležnih ministarstava, Vlade Republike Srbije, nadležnih pokrajinskih organa uprave, Pokrajinske vlade, lokalnih samouprava, Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih fondova, preduzeća i organizacija mogu da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na regresiranje troškova prevoza.

Pravo na regresiranje troškova prevoza traje do kraja letnjeg semestra, a regresiranje troškova prevoza će se vršiti od 1. oktobra do kraja letnjeg semestra.

Potrebnu dokumentaciju za prijavu možete preuzeti na zvaničnoj stranici internet prezentacije Grada Pančeva www.pancevo.rs, a dodatne informacije dobiti u kancelariji broj 20 u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva ili pozivanjem broja telefona 013/308-847.

Rok za podnošenje prijava za regresiranje troškova prevoza studenata za školsku 2022/2023 godinu je do 22.12.2022. godine.