Град Панчево је расписао Јавни позив за подношење пријава за регресирање трошкова превоза студената за школску 2022/2023. годину.

Заинтересовани студенти који имају пребивалиште на територији града Панчева, који се школују на терет буџета, немају статус запосленог лица, који свакодневно путују на релацији од места становања до установе високог образовања, који нису корисници услуге смештаја у студентским центрима-домовима, нису корисници студентских стипендија и кредита од надлежних министарстава, Владе Републике Србије, надлежних покрајинских органа управе, Покрајинске владе, локалних самоуправа, Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других фондова, предузећа и организација могу да поднесу захтев за остваривање права на регресирање трошкова превоза.

Право на регресирање трошкова превоза траје до краја летњег семестра, а регресирање трошкова превоза ће се вршити од 1. октобра до краја летњег семестра.

Потребну документацију за пријаву можете преузети на званичној страници интернет презентације Града Панчева www.pancevo.rs, а додатне информације добити у канцеларији број 20 у Услужном центру Градске управе града Панчева или позивањем броја телефона 013/308-847.

Рок за подношење пријава за регресирање трошкова превоза студената за школску 2022/2023 годину је до 22.12.2022. године.