Instrukcija Privredne komore Srbije o radu maloprodajnih objekata za period od 15. do 21. aprila 2020.

Ograničavanje radnog vremena sa potrošačima u maloprodajnim objektima tokom trajanja vanrednog stanja može se vršiti po sledećem principu:

  • Sreda 15.04. i četvrtak 16. 04. od 07.00 do 16.00 časova.
  • Petak 17.04.: za građane starije od 65 godina od 04.00 do 07.00, a za ostale građane od 08.00 do 16.00.
  • Subota 18.04., nedelja 19.04. i ponedeljak 20.04. neradni dani.

Rad logističkih centara i snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica. Trgovac može, u skladu sa gorenavedenom preporukom da samostalno odredi radno vreme u navedenim vremenskim intervalima. Ova preporuka stupa na snagu odmah.

Broj potrošača u maloprodajnim objektima može biti jedan potrošač na deset kvadratnih metra uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti potrošača, u skladu sa Obaveštenjem objavljenim na internet prezentaciji Vlade R. Srbije 21. marta 2020. godine:
https://www.srbija.gov.rs/vest/453303/vlada-poostrila-mere-u-borbi-protiv-koronavirusa.php.