Владислава Максимовић, чланица Градског већа града Панчева задужена за пољопривреду, село и рурални развој, нагласила је да је град Панчево конкурисао на покрајинском конкурсу за атарске путеве и отресишта:

– Град Панчево и Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој конкурисао је са 40 милиона динара, а од Покрајине смо добили 20 милиона динара. Ових дана само расписали јавну набавку и радиће се атарски путеви у три катастарске општине, у Јабуци, Банатском Новом Селу и у Долову. Постоје и преговори за следећу годину, а што се тиче ове године у току је јавна набавка. Након тога ми смо у обавези да до краја године изведемо радове на терену. Уколико буде било неких додатних средстава, у разговору на јесен са панчевачким ратарима, да урадимо два отресишта на излазу ка Баваништу и ка Банатском Новом Селу, где је већи промет, где они излазе на веће саобраћајнице. У разговору са њима, видели смо и те неке додатне проблеме, које ћемо сагледати и ако буде довољно средстава, ми смо расположени да и то спроведемо у дело. Град Панчево је претходних година заиста доста уложио у атарске путеве, у ту инфраструктуру. Ми смо и у обавези према програму пољопривреде да одређена средства издвајамо и за атарске путеве. Ове године смо још 10 милиона више издвојили. Јако је важна та путна инфраструктура, јер поред тога можемо да рачунамо на нове ветрозаштитне појасеве, каналску мрежу и све оно што нас у суштини законом обавезује. Претходне године смо урадили око девет километара путева. Рађене су две катастарске општине. Такође смо преко Покрајине добили додатна средства. Рађена је катастарска општина Омољица и Банатски Брестовац у укупној дужини око девет километара.