PANČEVO, 22. oktobar 2014. (TV Pančevo) – Prvi put u Skupštini Grada Pančeva organizovano je „Javno slušanje”. Odbornici, ali i svi zainteresovani, imali su priliku da se informišu i čuju ekspertska mišljenja o „Strategiji razvoja Grada od 2014. do 2020. godine“, strateškom dokumentu o kojem će se izjašnjavati odbornici na sledećoj sednici lokalnog parlamenta, koja je zakazana za 24. oktobar. Gledaoci Televizije Pančevo imaće večeras od 21 i 15 priliku da pogledaju snimak „Javnog slušanja” u celini.

„Javno slušanje” znači da će ubuduće pre sednica Skupštine Grada udruženja građana, predlagači odluka, nezavisni stručnjaci i odbornici moći da imaju javnu raspravu na određenu temu. Cilj ovog projekta je da se odbornicima i javnosti omogući bolji uvid u odluke koje će bti usvajane na sednicama lokalnog parlamenta.

– Dobro je da smo počeli sa tom praksom. Cilj je poboljšati informisanost onih koji učestvuju u donošenju odluka, kaže Zoran Jovanović, odbornik Skupštine Grada.

– Veoma je značajno da se Grad Pančevo svojim radom istakao i izdvojio, što je jedan od pet gradova Republike Srbije koji su izabrani da u lokalnoj sredini primene praksu našeg republičkog parlamenta i parlamentarnih mehanizama drugih zemalja u vidu organizovanja javnih slušanja, koja za cilj imaju unapređivanje odluka koje donosi Skupština Grada. Posebno mi je drago što je predmet ovog „Javnog slušanja” Strategija razvoja Grada Pančeva od 2014. do 2020. godine, rekao je Pavle Radanov, gradonačelnik Pančeva.

Prvo „Javno slušanje“ organizovano je pred usvajanje jednog od najvažnijih dokumenta za grad – Strategije razvoja Grada od 2014. do 2020. godine. Strategija je rađena godinu dana, sa sopstvenim resursima, kaže Jelena Novakov, koordinator Tima za izradu Strategije. Strategija pokriva celo područje Grada i obuhvata prioritete razvoja Grada među kojima su povećanje zaposlenosti, unapređenje komunalne infrastrukture, povećanje poljoprivredne proizvodnje, zaštita životne sredine.

– Po oceni tima koji je radio na Strategiji, veoma su realistično planirani ciljevi, jer oslanjali smo se na projekciju budžeta za narednih pet godina i vodili računa da će se planirati projekti koji će moći da se finansiraju sredstvima koja očekujemo da ćemo imati kao priliv u budžetu. Očekujemo i da će se projekti finansirati i iz drugih dostupnih domaćih i stranih razvojnih fondova, rekla je Jelena Novakov, koordinator tima za izradu Strategije.

O tome kako je urađena i da li su na pravi način definisani ciljevi i način kako doći do njih govorili su i eksperti iz različitih oblasti. Zajednička ocena je bila da je ova strategija jedna od najboljih koje su do sada uradile lokalne samouprave u Srbiji.

– Veoma sam zadovoljna ovim strateškim dokumentom, koji predstavlja veliki napredak u odnosu na strategije koje sam čitala. Kao ekonomista volim da vidim koncizan i konkretan dokument, a ovaj mi tako izgleda, rekla je Slađana Grujić, sekretar Odbora za razvoj SKGO.

– Ključni element je pokušaj rešavanja petrohemijskog kompleksa, što će oblikovati Strategiju, odnosno njenu implementaciju. S druge strane, Rafinerija ima ulaganja, što je dobro, a i privreda kao komparativna vrednost Pančeva, rekao je Goran Nikolić, ekonomista.

– Sve što se uradi može biti još bolje. Bavim se životnom sredinom i mislim da neke stvari, kada je o tome reč, mogu biti poboljšane, možda ne u samom tekstu Strategije, već kasnije, kada se budu radili akcioni planovi, odnosno operativni i godišnji planovi. Savetovao bih da se problem prečišćavanja izbaci u prvi plan, poručio je prof. dr Slobodan Milutinović.

Odbornici i zainteresovani građani imali su priliku da postavljaju pitanja u vezi sa Strategijom razvoja, na koja su odmah dobijali odgovore.

– Mislim da pitanje gradskih opština pripada ovom dokumentu, rekao je Časlav Jaraković, odbornik.

– Tim je smatrao da bi bilo vrlo nesigurno da se bavimo tim pitanjem jer nemamo jasnu orijentaciju, a i nismo sigurni da ćemo imatii finansijskih resursa u dovoljnoj meri, rekla je Jelena Novakov, koordinator Tima za izradu Strategije.

– Da li Grad planira izgradnju novih objekata, prihvatilišta za pse i mačke, pitala je Zora Kolarski, odbornica.

– Takvi projekti, smatrali smo, treba da se nađu u Planu kapitalnih investicija infrastrukturnog opremanja Grada, kazala je Anđelija Cvetić, član Tima za izradu Strategije.