СПИСАК МАЛОПРОДАЈНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА КОЈИ ЋЕ РАДИТИ У ЧЕТВРТАК ОД 04 ДО 07 ЧАСОВА УЈУТРО ЗА СНАДБЕВАЊЕ СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА

Панчево:

Доо Васиљевић и син, Панчево, Касапиновића 5, Војвођански булевар 46, Краља Милана Обреновића 9, Вељка Петровића 11
GIZ FRUITS, Панчево, Војвођански булевар бб
Далма ДМ, Панчево, Моше Пијаде 104, Браће Јовановића 83, Кикиндска 9, В. Петровића 5
STR KOKAPROM Панчево, Стрелиште – Вељка Петровића 9 и Тесла – Кнеза Михаила Обреновића 63
ТР Дуња за вас, Панчево, Баваништански пут 111
ФАМ маркет, Панчево, Козарачка 84а
СТР Благо, Панчево, Јосифа Маринковића 45
Луковић маркет, Панчево, Илије Гарашанина 6
Пилећи дућан, Панчево, Жарка Зрењанина 3
Зоки маркет, Панчево, Добровољачка 44
СД 013, Панчево, Книћанинова 14
СТР Славица, Книћанинова 29, Панчево
Стр Сњежана, Панчево, Бачванска 23
Стр Миса Келе Подунавље, Панчево, Рашка 16
СТР ТиТ, Панчево, Македонска 14
ТР Цеца 013, Панчево, Козарачка 183, Скадарска 3
Про Трејд 1, Панчево, Цара Душана 40
Про Трејд 2, Панчево, Жарка Зрењанина
Про Трејд 3, Панчево, Петра Прерадовића 36
Фуди маркет Вања, Стари Тамиш, Борова 10
Лана ВЖ, Стари Тамиш, Кестенова бб
СТР Јелена 2, Војловица, Светозара Марковића 244
Младост Подунавље, Војловица, Гробљанска 12
ДЕЛЕЗ, Панчево, Светог Саве 8а
ДИС, Панчево, Милоша Обреновића 12
ЛИДЛ, Панчево, Милоша Обреновића 12б, Моше Пијаде 104
Меркатор, Панчево, Браће Јовановића 104, Скадарска бб (Родић)
АД Подунавље, Панчево, Рашка 16, Војвођански булевар 9, Вељка Влаховића 11, Гробљанка 12

Старчево:

Јуниор Фуд, Старчево, Панчевачки пут 2
Лукић, Старчево, Иве Лоле Рибара 81а
Старчевка, Старчево, Иве Лоле Рибара 1
Ниџа и Неца, Старчево, Маршала Тита 38
Банат, Старчево, Жарка Зрењанина 67
Пекара Пејић, Старчево, Панчевачки пут 2
Пекара Стојиљковић, Старчево, Маршала Тита 2
Ад Подунавље, Старчево, Иве Лоле Рибара 1

Омољица:

Гомекс, Омољица, Трг Светог Саве бб
Влада, Омољица, П.А. Чарнојевића 9б (од 6 ујутру), Трг Светог Саве (од 6 ујутру), Краља Петра I бр. 25. (од 6 ујутру), Цара Душана 105 (од 6 ујутру), Вука Караџића 55 (од 6 ујутру), Ђуре Јакшића 87 (од 6 ујутру).

Банатски Брестовац:

Шујдовић, Банатски Брестовац, Маршала Тита и Саве Ковачевића 36
АД Подунавље, Банатски Брестовац, Панчевачка бб

Иваново:

СТР Маринка, Иваново, Дожа Ђерђа 51
Тика, Иваново, Дожa Ђерђа 23

Долово:

СТР Биља, Долово, Краља Петра I бр Радничка 104
СТР Дуца, Долово, Светозара Марковића 28
АД Подунавље, Долово, Краља Петра I бр. 36

Банатско Ново Село:

АД Подунавље, Банатско Ново Село, Марашала Тита 67

Качарево:

Мира 1 мај, Качарево, Првомајска 43
Мавко, Качарево, Радничка 104
Јаца трговина, Качарево, Маршала Тита 13а
Пеђа и Маја, Качарево, Маршала Тита 57
АД Подунавље, Качарево, Народног фронта бб

Јабука:

Браво, Јабука, Маршала Тита 53
АД Подунавље, Јабука, Трг Бориса Кидрича 12

Глогоњ:

Дисконт Стоилковић, Глогоњ, Ослобођења 88
ТУР “Гранд”, Трг Маршала Тита бр. 2.
АД Подунавље, Глогоњ, Ослобођења 69