У организацији Регионалне привредне коморе Панчево, 07. децембра 2016. године у седишту Kоморе  у Панчеву организована је презентација Закона о превозу путника у друмском саобраћају и Закона о превозу терета у друмском саобраћају, као и примене Закона о инспекцијском надзору са аспекта координације републичких, покрајинских и локалних органа надзора.

Закон о превозу путника у друмском саобраћају и Закон о превозу терета у друмском саобраћају ступили су на снагу 12.08.2015. године, али је почетак њихове примене одложен за осамнаест месеци од ступања на снагу, односно 12. фебруара 2017. године. Прелазним и завршним одредбама ових закона предвиђени су изузеци од општег почетка примене.

С обзиром на то да се ближи наведени термин примене свих одредби, организована је ова презентација, на којој су представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС – начелник за међународни друмски саобраћај Дамир Леденчан и самостални саветник Татјана Рашета – представили Закон и пружили помоћ у његовом тумачењу.

Тумачење у погледу примене Закона о инспекцијском надзору вршили су републички инспектори за друмски саобраћај Лазар Мосуровић, Милан Жарковић и Биљана Витковац.