„НА ОСНОВУ ЧЛАНА 15. ЗАКОНА О ВОЈНОЈ, РАДНОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОБАВЕЗИ (Сл. Гласник Републике Србије бр. 88/09, 95/10 и 36/18) И ЧЛАНА 4. СТАВ 3. УРЕДБЕ О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗВРШАВАЊА ВОЈНЕ, РАДНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ (Сл. Гласник РС бр.100/11),

ПОЗИВАЈУ СЕ СВА ЛИЦА МУШКОГ ПОЛА, ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, РОЂЕНА 2003. ГОДИНЕ И СТАРИЈИХ ГОДИШТА (РОЂЕНИ 1991 – 2002) КОЈИ ИЗ ОДРЕЂЕНИХ РАЗЛОГА НИСУ УВЕДЕНИ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ, ДА СЕ ЈАВЕ У ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ ПАНЧЕВО ИЛИ У КАНЦЕЛАРИЈУ ЦЕНТРА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУЖНОБАНАТСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ПО МЕСТУ ПРЕБИВАЛИШТА РАДИ УВОЂЕЊА У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ.

УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ВРШИЋЕ СЕ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У ПЕРИОДУ ОД 18.01.2021.ГОДИНЕ ДО 28.02.2021.ГОДИНЕ, У ВРЕМЕНУ :
– ПАНЧЕВО: ОД 09,00 до 15,00 ЧАСОВА; УЛИЦА МИЛОША ОБРЕНОВИЋА БРОЈ 1,
ПАНЧЕВО, (4.СПРАТ, СОБА БРОЈ 10);
– ВРШАЦ: ОД 09,00 до 15,00 ЧАСОВА; УЛИЦА СВЕТОСАВСКИ ТРГ БРОЈ 10; ВРШАЦ;
– АЛИБУНАР : ПЕТКОМ И ПОНЕДЕЉКОМ, ОД 09,00 до 15,00 ЧАСОВА, ТРГ СЛОБОДЕ
бр.4, АЛИБУНАР;
– Остале оптштине: – позвати телефоном на доле назначене бројеве;

РЕГРУТ КОЈИ СЕ УВОДИ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ТРЕБА ДА ПОНЕСЕ ЛИЧНУ КАРТУ. УКОЛИКО ЈЕ НЕ ПОСЕДУЈЕ НА УВИД ПОНЕТИ ДРУГУ ЈАВНУ ИСПРАВУ ИЗ КОЈЕ СЕ МОЖЕ УТВРДИТИ ИДЕНТИТЕТ, А У ИНОСТРАНСТВУ – ВАЖЕЋУ ПУТНУ ИСПРАВУ.

РЕГРУТИ КОЈИ БОРАВЕ У ИНОСТРАНСТВУ ДУЖНИ СУ ДА СЕ, РАДИ УВОЂЕЊА У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ, ЈАВЕ НАДЛЕЖНОМ ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНОМ ПРЕДСТАВНИШТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.

Телефон за контакт и питања: 013/319-759; 013/837-020
Е-mail: centarmopancevo@mod.gov.rs