Sa početkom nove školske godine, počeo je 4. ciklus akcije “Sakupi i uštedi – vredi”, koju u svim osnovnim i srednjim školama na teritoriji Pančeva i naseljenih mesta sprovode JKP “Higijena” i Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave Pančevo, uz podršku JKP “Zelenilo”.

Ove godine, podršku školama učesnicama pružiće i pravna lica, na čelu sa Gradskom upravom. Pančevo još uvek jedina samouprava u Srbiji koja ovakvu akciju sprovodi u svim osnovnim i srednjim školama, i to u kontinuitetu.

Akcija prikupljanja ambalažnog otpada započeta je pre četiri godine pod imenom ”Sakupi i uštedi, videćeš da vredi”, a na inicijativu Sekretarijata za zaštitu životne sredine GU Pančevo i JKP Higijene, a uz podršku JKP ”Zelenilo”. Uz pravilnu selekciju, vrši se prikupljanje reciklabilnog otpada u svim osnovim i srednjim školama u Pančevu i naseljenim mestima. Benefiti ove akcije su višestruki: edukacija i sticanje korisnih navika po pitanju selekcije ambalažnog otpada, primarno kod učeničke populacije, a sekundarno i kod članova njihovih porodica, kao i štednja prirodnih resursa zahvaljujući reciklaži…

Prvi krug ove akcije je realizovan školske 2014/2015. godine. Učestvovali su učenici i nastavnici iz 26 osnovnih i srednjih škola u Pančevu i naseljenim mestima. Sakupljeno je ukupno 19 tona reciklabilnog materijala, odnosno ambalažnog otpada.

Drugi krug akcije ”Sakupi i uštedi, videćeš da vredi” je realizovan tokom školske 2015/2016 godine. Učestvovale su 23 škole, a sakupljeno je ukupno 18 tona. Pobedili su ponovo kačarevački osnovci koji su uz pomoć nastavnika, roditelja, rođaka, komšija i suseljana, sakupili više od svih ostalih škola zajedno, odnosno: 11.341,40 kilograma.

Treći ciklus akcije ”Sakupi i uštedi, videćeš da vredi”, koji je realizovan tokom školske 2016/2017. godine, unapređen je izmenama o nagrađivanju škola i učenika. Nagrada se do prošle godine dodeljivala školi koja sakupi najveće količine reciklabilnog otpada, ali su na taj način u neravnopravnu poziciju bile dovedene škole koje imaju svega četrdesetak đaka. Otuda se od 2016. godine, količina prikupljenog otpada u jednoj školi deli na broj đaka te škole. Tako neće biti favorizovane obrazovne ustanove sa velikim brojem učenika, već one sa najvrednijim učenicima.

Druga novina prethodnog ciklusa bila je vrsta nagrade. Pobednička škola je na ime osvojenog prvog mesta i najviše sakupljenog reciklabilnog otpada, od Gradske uprave dobila 150.000,00 dinara. O tome kako će biti utrošen novac – odlučivaće škole u saglasnosti sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine, koji će po utrošku sredstava dobiti izveštaj.

I najzad, JKP “Higijena” je za svaku školu obezbedila kontejnere za stakleni ambalažni otpad, a učenici tri prvoplasirane škole iz prošlogodišnjeg ciklusa će oktobra ove godine biti nagrađeni loptama za nastavu fizičkog obrazovanja. Lopte je, u skladu sa svojim društveno odgovornim poslovanjem, obezbedila Srpska fabrika za reciklažu stakla i preradu sekundarnih sirovina ”Grejač” iz Aleksinca. Takođe, pobedničke škole ovogodišnjeg ciklusa će tokom predstojećeg meseca dobiti sadnice i klupu za školsko dvorište.

Novine 4. ciklusa

Četvrti ciklus ove akcije započeo je sa novom školskom 2017/18. godinom, a prva promena novog ”kruga” je skraćivanje dosadašnjeg naziva u prepoznatljiv, ali marketinški sugestivniji apel: ”Sakupi i uštedi – vredi”.

Da bi se akcija unapredila po svim nivoima, dakle da bi bila još edukativnija kada je reč o nužnosti pravilne selekcije otpada, da bi se prikupile još veće količine reciklabilnog otpada, da bi se dodatno i intenzivnije razvijale korisne ekološke navike, potrebno je proširiti akciju na još veći broj ciljnih grupa (ne samo deca i mladi, već i odrasli), kako bi se više štedelo i uštedelo prirodnih resursa i da bi se više iskoristivih materijala iz otpada usmerilo na reciklažu.

Otuda su organizatori akcije proširili listu mogućih učesnika. To mogu biti pojedinci (sva fizička lica), ali i civilni sektor, nevladine organizacije, udruženja građana, mesne zajednice, banke, preduzeća…

Praktično, to znači da se određena pravna lica (preduzeća, banke, tržni centri…) mogu odreći zakonom propisane novčane nadoknade za prikupljeni reciklabilni otpad i u dogovoru sa JKP ”Higijenom”, ta sredstva ustupiti školama učesnicama.

Kao i prethodnih godina, akcija se završava krajem maja sledeće godine, a pobednici će se znati 5. juna 2018. godine, povodom Svetskog dana zaštite životne sredine.

Inače, škole se mogu svakodnevno dogovarati o terminu preuzimanja sakupljenog reciklabilnog otpada (pet ambalaža, staklena ambalaža, papir i limenke) sa dežurnim operaterima Reciklažnog centra (Vlasinska ulica broj 1 u Pančevu) i to od 7 do 13 sati, a putem sledećeg broja telefona: 013/ 370 360.