Транспарентност Србија је и ове године, као и пре две године, спровела истраживање „Индекс транспарентности локалне самоуправе у Србији“. Реч је о пројекту који је реализован уз финансијску помоћ Мисије Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) у Србији. Пројекат је реализован у периоду фебруар-мај 2017.године.

На основу исте методологије као и пре две године, уз модификовање и прецизирање неколико индикатора, овога пута је оцењено и рангирано 15 јединица локалне самоуправе у Србији – оне које су биле међу најбоље оцењеним 2015. године, највећи градови, као и ЈЛС у којима су, такође уз подршку Мисије ОЕБС у Србији, у међувремену организовани округли столови са представницима локалних власти и администрација у циљу повећања транспарентности.

Панчево је било међу обухваћеним ЈЛС и имамо задовољство да обавестимо јавност да је забележило индекс 67, на скали од 0 до 100, што је за шест индексних поена боље него пре две године. Не само да је забележен раст од 2015. године када је Панчево било на 4. месту, већ је локална самоуправа Панчева овом оценом доспела на врх овогодишње табеле и заузела 1. место.
Важно је напоменути да се, као и приликом рангирања 2015. године, индикатори не односе само на законске обавезе ЈЛС. Закони и подзаконски акти прописују правила која би требало да обезбеде одређени ниво транспарентности ЈЛС. ТС је утврдила и индикаторе чије би испуњавање донело додатни ниво транспарентности.

Истраживањем су обухваћени Београд, Нови Сад, Панчево, Крагујевац, Краљево, Јагодина, Параћин, Рашка, Нови Пазар, Тутин, Врање, Бујановац и Прешево.

Све индикаторе на основу којих је оцењено Панчево, као и све друге детаље о истраживању, можете видети на сајту Транспарентности Србија, на страници Истраживања о корупцији > ЛТИ (доступна и преко банера на почетној страници сајта) http://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/istraivanja-o-korupciji/lti