Aleksandar Stevanović, gradonačelnik Pančeva i dr Jovanka Petrović, spec. psihijatrije, v. d. direktora Specijalne bolnice za psihijatrisjke bolesti ,,Kovin“, su svečano otvorili „Centar za mentalno zdravlje“ u Pančevu. Grad Pančevo je prepoznao značaj i potrebe uspostavljanja jednog ovakvog Centra. Urađena je kompletna projektna dokumentacija i ustupljen je na korišćenje Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti ,,Kovin“ objekat u centru grada, u Ulici Dimitrija Tucovića broj 14.

„Danas sa zadovoljstvom mogu da kažem da smo uspešno realizovali još jednu u nizu ideja, pokazujući da grad Pančevo brine o svim svojim sugrađankama i sugrađanima. Adaptacija ovog prostora počela je prošle godine, a danas otvaramo Centar za mentalno zdravlje u Pančevu. Cilj je da se što brže i efikasnije, pruži podrška svima kojima je potrebna, bez obzira na godine, uz pomoć doktorke Jovanke i njenog stručnog tima. Vreme u kojem živimo je puno iskušenja, neki ih prevazilaže lakše, nekima je potrebna podrška, koju će im grad Pančevo, u saradnji sa stručnim timom Specijalne bolnice iz Kovina omogućiti otvaranjem ovog Centra. Zahvaljujem se Specijalnoj bolnica iz Kovina što je svojim sredstvima adaptirala, opremila prostor i omogućila da Centar počne sa radom, a grad Pančevo će davati maksimalnu podršku u funkcionisanju Centra za mentalno zdravlje“ rekao je gradonačelnik Stevanović, poželevši stručnom timu dobrodošlicu u Pančevo, ali i da imaju što manje posla.

Centar za mentalno zdravlje radiće po savremenom konceptu, koji će omogućiti očuvanje, lečenje i unapređenje psihičkog zdravlja kroz ambulantni psihijatrijski, individualni ili grupni psihoterapijski rad.

„Centar je posebna organizaciona jedinica Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti ,,Kovin“, u kojem će raditi multidisciplinarni tim iz kovinske bolnice koji čine lekari psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, radni terapeuti i medicinske sestre. Osobe koje imaju dijagnozu nekog psihijatrijskog poremećaja, neretko žive sa stigmom i auto stigmom, što može da predstavlja teret koji je čak i veći od samog psihičkog poremećaja. Važno je razviti svest o tome da je osoba koja se suočila sa nepovoljnim okolnostima, heroj, a ne da je neuspešna, bespomoćna, sa osećajem krivice i osećajem srama. Ljudima koji imaju mentalni problem uvek je potrebna podrška, kako zdravstvenih stručnjaka, tako i šire zajednice. Još je Frojd rekao da je mentalno zdrava osoba ona koja je u stanju da voli i da radi, a mi smo ovde da pomognemo ljudima da to i ostvare“, istakla je dr Jovanka Petrović i zahvalila se gradonačelniku i gradu Pančevu jer su prepoznali potrebu formiranja Centra za mentalno zdravlje.

Rad Centra za mentalno zdravlje biće prvenstveno usmeren na razvoj aktivnosti u zajednici, uključujući i rad sa porodicama korisnika i psihoedukaciju, kako bi sve naše sugrađanke i sugrađani imali adekvatnu stručnu podršku na raspolaganju, bez obzira na godine. Savetovalište „Moje mesto“ Kancelarije za mlade će sa radom nastaviti baš u ovom Centru.