Grad Pančevo, Grad Vršac, Opština Kovin, Opština Kovačica, Opština Alibunar, Opština Bela Crkva, Opština Plandište, Opština Opovo, Građevinsko preduzeće „FINET-INŽENJERING“ DOO, Pančevo i „HAJTIM“ društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge, Vršac, dana 20.01.2017. godine, zaključili su Ugovor o osnivanju Regionalne razvojne agencije „Južni Banat“ doo Pančevo.

Zaključenje ugovora je organizovano u Gradskoj upravi grada Pančeva, a potpisnici ugovora su gradonačelnici, predsednici opština i direktori navedenih preduzeća.

Nakon zaključenja ugovora sledi registracija Regionalne razvojne agencije u APR-u, a potom i održavanje prve sednice na kojoj će biti imenovan direktor, usvojen poslovnik o radu i zaključen ugovor između Agencije i članova Društva kojim se uređuje finansiranje Agencije.

Zadaci novoosnovane Regionalne razvojne agencije su priprema razvojnih projekata, priprema i realizacija infrastrukturnih projekata i ostvarivanje međunarodne, prekogranične i međuopštinske saradnje iz svoje nadležnosti za područje Južnog Banata, kao i drugi poslovi.

Sedište buduće Regionalne razvojne agencije „Južni Banat“ doo Pančevo biće u Karađorđevoj ulici br. 4 u Pančevu (zgrada Urbanizma), a očekuje se da će Agencija početi sa radom u februaru ove godine.