На основу ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА („Сл. гласник РС“, бр. 29/2020), а ради спречавања епидемије Covid-19 на територији града Панчева, Градски штаб за ванредне ситуације града Панчева, на састанку одржаном 04 маја 2020. године донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Обавезује се Јавно комунално предузеће за превоз путника „Аутотранспорт – Панчево“ Панчево да од понедељка 04.05.2020. године предузме потребне радње ради организовања јавног градског превоза фазно, у складу са епидемиолошком ситуацијом, на основу Инструкције Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID – 19 за организовање јавног градског, приградског и локалног превоза у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID – 19, 08 број 53-3455/2020-1 од 28.априла 2020.године.

2. Јавно комунално предузеће за превоз путника „Аутотранспорт – Панчево“ Панчево креће са обављањем делатности јавног превоза путника и то међумесног превоза и градског и приградског превоза, за прву фазу: запослена лица, након испуњења свих мера предвиђених горе наведеном Инструкцијом.

3. Обављање делатности јавног превоза путника и то међумесног превоза и градског и приградског превоза, за другу фазу (студенти и ђаци), трећу фазу (незапоселни, туристи, остала лица, укључујући и пензионере млађе од 65 година) и четврту фазу (пензионере старије од 65 година) биће организовано, када се за то стекну услови, у скалду са горе наведеном Инструкцијом, а на основу препоруке налдежног завода за јавно здраваље.

КОМАНДАНТ
Саша Павлов