Gradska uprava grada Pančeva obaveštava građane da od 1. marta 2017. godine ne obavlja poslove overe potpisa, rukopisa i prepisa u prostorijama Gradskog uslužnog centra i mesnim kancelarijama na teritoriji grada Pančeva.

U skladu sa članom 29. Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, Gradska uprava grada Pančevo, od 1. marta 2017. godine, nije više nadležna za obavljanje poslova overe potpisa, rukopisa i prepisa, tako da navedeni poslovi prelaze u isključivu nadležnost javnih beležnika.

JAVNI BELEŽNICI ZA PODRUČJE OSNOVNOG SUDA U GRADU PANČEVU:

  • Branislav Medaković, ul. Vojvode Radomira Putnika br. 22, tel. 013/335-709, 335-236
  • Ljiljana Krstić Milakov, ul. Žarka Zrenjanina br. 7, tel. 013/345-801
  • Monika Abci Tadić, ul. Maksima Gorkog br. 4, tel. 013/210-04-83, 065/376-23-40
  • Snežana Jukić, ul. Dr Svetislava Kasapinovića br. 22a, stan br. 1, tel. 013/252-15-47

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU