U sklopu nastavka obilaska ustanova socijalne zaštite, zamenica gradonačelnika Pančeva Dragana Kuprešanin i član Gradskog veća grada Pančeva Milenko Čučković obišli su Narodnu kuhinju i klubove za odrasla i stara lica u ulici Maksima Gorkog i Karađorđevoj ulici u Pančevu.

– Danas smo u poseti Narodnoj kuhinji, da vidimo da li sve dobro funkcioniše, da sagledamo uslove i potrebe i način na koji je rad organizovan, posebno sada u uslovima pandemije korona virusa. Korisnici Narodne kuhinje su pre svega starija lica i pripadnici socijalno ugrožene populacije. Oni to svoje pravo ostvaruju preko Centra za socijalni rad, na osnovu penzionerskog statusa ili uslova za korišćenje socijalne kategorije narodne kuhinje. Korisnici svakodnevno imaju pravo na obroke. Oni mogu da ručaju u klubovima, odnosno prostorijama za odrasla i stara lica, mogu da preuzmu obrok, a za teže pokretne i nepokretne korisnike obroci se distribuiraju na kućnu adresu. Ono što moramo da naglasimo je da je značaj ishrane za stariju populaciju veoma velika, a da je kvalitet uvek bio na visokom nivou. U pitanju su obroci koji se pripremaju u kuhinji Gerontološkog centra Pančevo i to na osnovu unapred sačinjenog jelovnika od strane šefa kuhinje i Komisije za ishranu. Mi danas imamo 80 penzionera koji koriste ovaj obrok. 310 korisnika socijalne kategorije Narodne kuhinje i 90 obroka koji se distribuiraju na kućnu adresu. Grad Pančevo je u budžetu za 2021. godinu opredelio 30 miliona dinara za potrebe Narodne kuhinje. Drago nam je da čujemo da su korisnici zadovoljni i uslugom i kvalitetom obroka, rekla je zamenica gradonačelnika.

Milenko Čučković pojasnio je da kriterijum i učešće u plaćanju obroka za penzionere određuje Centar za socijalni rad. Cena obroka je 160,00 dinara. Korisnici plaćaju 100%, 75% i 50%, a ostali imaju pravo na besplatan obrok tj. Narodnu kuhinju:

– Što se tiče naseljenih mesta, organizovana je distribucija 726 paketa preko Gerontološkog centra i mesnih zajednica. Takođe, pored Narodne kuhinje, u okviru službe sprovodi se usluga „Pomoć u kući“, koja omogućava starim licima u primarnoj sredini, zadovoljavanje osnovnih životnih potreba. Usluga je organizovana tako što gerontodomaćica pruža pomoć oko održavanja higijene i higijene životnog prostora, vrši nabavku namirnica i lekova, a usluga se trenutno pruža za 67 korisnika. Zaposleno je trenutno 16 gerontodomaćica. Lečenje korisnika usluge Pomoći u kući se obavlja tako što su angažovana tri gerontodoktora i medicinska sestra. Lekari obavljaju preglede, propisuju lekove, specijalističke i labaratorijske preglede. Komunikacija sa korisnicima je svakodnevna, a finansiranje usluge je iz budžeta lokalne samouprave.

Rukovodilac klubova, Ivanka Radu Halabrin, istakla je prilikom posete da je podrška lokalne samouprave intenzivna i izuzetno značajna, jer omogućava kontinuitet i kvalitet u pružanju usluga, što je posebno važno sada tokom trajanja pandemije, jer zahvaljujući toj pomoći ni u jednom trenutku nije bilo problema u radu niti u snabdevanju zaštitnim i dezinfekcionim sredstvima i da je briga i preventiva na najvišem mogućem nivou.