Sekretarijat za poresku administraciju grada Pančeva obaveštava poreske obveznike da dana 04. januara 2021. godine neće moći da prima obveznike, s obzirom na to da će tog dana biti vršena priprema aplikativnog softvera za novu fiskalnu godinu od strane Instituta „Mihajlo Pupin“.