Секретаријат за пореску администрацију града Панчева препоручује пореским обвезницима, а ради спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести да све захтеве (за издавање уверења, одлагање плаћања дугованог пореза на рате….) жалбе и др. шаљу мејлом или поштом.

Неопходни обрасци се могу преузети са сајта града Панчева http://www.pancevo.rs/dokumenta/porez-dokumenta/ (Порез – обрасци)

За све информације у вези са својим захтевима и евентуалним питањима обвезници могу да се обрате на следеће емаил адресе:

ljubica.valasko@pancevo.rs
marijana.ninic@pancevo.rs
martina.vulovic-siroma@pancevo.rs

или бројеве телефона:

013 351-023;
013 308-917;
013 308-758.