Град Панчево континуирано пружа подршку породицама са тројкама и четворкама на територији града Панчева, а од ове године породицама се први пут додељује једнократна новчана помоћ намењена куповини уџбеника и школског прибора.

Имајући у виду процењену потребу и сврсисходност за финансијском подршком породици са тројкама односно четворкама, чија деца су у систему обавезног, односно редовног образовања, Градоначелник града Панчева одобрио је финансијска средстава у укупном износу од 300.000 динара (20.000 динара за свако дете) за исплату права на једнократну новчану помоћ мајкама тројки или четворки сваке школске године за набавку уџбеника и школског прибора, почев од пет и по година живота деце, односно од похађања припремног предшколског програма, до завршне године редовног средњег образовања деце, не старије од 19 година, за петнаeсторо деце из пет породица са тројкама са територије града Панчева. Ово право на територији Панчева у 2016. години остварују породице Живаљевић, Живковић, Васовић, Ђокић и Јездимировић.

Иницијативу за измену Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева покренуо је градоначелник Панчева Саша Павлов након разговора и сусрета са породицама на пријему организованим уочи Нове године, с обзиром на то да је набавка уџбеника и неопходног школског прибора ставка која значајно оптерећује буџет породица са тројкама. Ресор Градског већа за рад, запошљавање и социјалну политику и Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева радио је у протеклом периоду на измени Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева, те се сада, новом Одлуком, утврђује и наведено право, које се први пут реализује у марту месецу 2016. године.

pomoc za trojke prijem uoci nove godine