Povodom proglašenja vanrednog stanja u Republici Srbiji, u Gradskoj upravi grada Pančeva je u ponedeljak, 16. marta 2020. godine održana sednica Gradskog štaba za vanredne situacije grada Pančeva. Sednicom je predsedavao komandant štaba, gradonačelnik Saša Pavlov.

Na osnovu ODLUKE O PROGLAŠENJU VANREDNOG STANJA („Sl. glasnik RS“, br. 29/2020), a radi sprečavanja epidemije Covid-19 na teritoriji grada Pančeva, Gradski štab za vanredne situacije grada Pančeva, na sastanku održanom 16. marta 2020. godine doneo je sledeću

N A R E D B U

1. Radno vreme ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Pančeva (restorani, kafići, barovi, noćni barovi, diskoteke i dr.), ograničava se na period od 8.00 do 18.00 časova. Takođe, u svim objektima zatvorenog tipa ograničava se okupljanje više od 50 ljudi.

2. Javnom komunalnom preduzeću za prevoz putnika „Autotransport Pančevo“ Pančevo da za vreme trajanja vanrednog stanja, smanji obim javnog gradskog prevoza na teritoriji grada Pančeva od ponedeljka 16.03.2020. godine i da ga organizuje po nedeljnom režimu vožnje – po redu vožnje za nedelju i praznike, uz ukidanje svih noćnih linija. Obavezna je dezinfekcija vozila najmanje jednom dnevno, kao i redovno provetravanje vozila.

3. Sportski savez prekida rad svih sportskih klubova, otkazuju se sve sportske manifestacije i zatvaraju se svi sportski objekti na teritoriji grada Pančeva.

4. Ustanove kulture prekidaju održavanje svih kulturnih i drugih manifestacija i programa na teritoriji grada Pančeva.

Takođe, na osnovu ODLUKE O PROGLAŠENJU VANREDNOG STANJA („Sl. glasnik RS“, br. 29/2020), a radi sprečavanja epidemije Covid-19 na teritoriji grada Pančeva, Gradski štab za vanredne situacije grada Pančeva, na sastanku održanom 16. marta 2020. godine doneo je sledeću

P R E P O R U K U

1. Trgovinskim centrima neprehrambenog karaktera na teritoriji grada Pančeva da organizuju svoj rad najkasnije do 18.00 časova.

2. Organima grada Pančeva, javnim i javno komunalnim preduzećima, ustanovama i organizacijama čiji je osnivač grad Pančevo da za vreme trajanja vanrednog stanja od ponedeljka 16.03.2020.godine organizuju rad i radno vreme na sledeći način, tako što će da se:
– preraspodeli radno vreme za rad sa strankama i rad po smenama,
– omogući zaposlenima sa hroničnim bolestima i zaposlenima starijim od 60 godina rad od kuće,
– ukoliko su oba roditelja zaposlena, a imaju decu uzrasta do 12 godina, omogući rad od kuće jednom od roditelja.

Gradski štab za vanredne situacije grada Pančeva otvorio je tri (3) nove telefonske linije za pomoć najstarijim sugrađanima na koje se mogu javiti ukoliko im je potrebna pomoć u vidu nabavke namirnica, lekova i slično. Telefoni će od utorka, 17. marta 2020. godine biti dostupni 24 sata dnevno.

BROJEVI TELEFONA SU: (013) 308 950, 308 960 i 308 736