Kvalitet površinskih voda grada Pančeva za kupanje i rekreaciju –Vkampanja

Na osnovu Ugovora o vršenju usluge ispitivanja kvaliteta površinskih voda br.XI-13-404-86/2017 od 19.05.2017.godine,zaključenog između Gradske uprave grada Pančeva i Zavoda za javno zdravlje Pančevo, Zavod za javno zdravlje Pančevo u letnjoj sezoni vrši redovno ispitivanje kvaliteta voda koje se koriste za kupanje i rekreaciju u VI kampanja na sledećim lokacijama:

– reka Tamiš – kupalište u Pančevu, Glogonju i Jabuci,

– reka Dunav kupalište „Bela Stena“ (levo i desno od špica),

– Ponjavica – kupalište u Omoljici i Banatskom Brestovcu,

– kupalište u Ivanovu

– jezero u Kačarevu.

Uzorkovanje površinskih voda izvršeno je 16.08.2017. godine. U Izveštaju o ispitivanju kvaliteta površinskih voda Tamiš, Dunav, Ponjavica, kupalište u Ivanovu, jezero u Kačarevu, br. 01-268/18-2017 od 21.08.2017. godine,a na osnovu rezultata obavljenih laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja, utvrđeno je sledeće: da se kupališta na reci Tamiš (kupalište u Pančevu, Jabuci i Glogonju) kupalište na reci Dunav ( kupalište „Bela Stena“ (levo i desno od špica)), kupalište na Ponjavici (kupalište u Omoljici), kupalište u Ivanovu i jezero u Kačarevu mogu koristiti u svrhu kupanja i rekreacije.

Kupalište na Ponjavici (kupalište u Banatskom Brestovcu) ne može se koristiti u svrhu kupanja i rekreacije.

Naredno uzorkovanje površinskih voda predviđeno je za 30.08.2017.god

ISPRAVKA IZVEŠTAJA

U Izveštaju o ispitivanju kvaliteta površinskih voda Tamiš, Dunav, Ponjavica, kupalište u Ivanovu, jezero u Kačarevu, br. 01-268/18-2017 od 21.08.2017. godine dostvljenog od Zavoda za javno zdravlje Pančevo došlo je do greške tako da voda za kupanje na Beloj steni desno od špica je IV klase i takođe nije za kupanje.

U prilogu je postavljen ispravljen Izveštaj.

Rezultati o kvalitetu površinskih voda 5 kampanja-2017