Obaveštavamo preduzetniike, mikro i mala pravna lica – privredne subjekte sa teritorije grada Pančeva, da je objavljen Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima – privrednim subjektima sa teritorije grada Pančeva za nabavku mašina i opreme za 2019. godinu, na sajtu grada Pančeva 24. aprila 2019. godine.

Javnim konkursom Grad Pančevo dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara koja su opredeljena Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2019. godinu, preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima – privrednim subjektima sa teritorije grada Pančeva za nabavku mašina i opreme. Bespovratna sredstva se dodeljuju za nabavku osnovnih sredstava od značaja za unapređenje poslovne delatnosti.

Detaljnije informacije o uslovima za učešće na Javnom konkursu, visini sredstava koja se dodeljuju i dokumentaciji koja se podnosi, sadržane su u Javnom konkursu na linku: http://www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/javni-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-preduzetnicima-mikro-i-malim-pravnim-licima-privrednim-subjektima-sa-teritorije-grada-panceva-za-nabavku-masina-i-opreme-za-2019-godinu/.