U prilogu Vam dostavljamo Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda Tamiš, Dunav, Ponjavica i jezero u Kačarevu (III kampanja) uzorkovanih 28.07.2023. godine koje je Zavod za javno zdravlje Pančevo uzorkovao i ispitao na osnovu Ugovora o nabavci usluge ispitivanja kvaliteta površinskih voda (Tamiš, Dunav, Ponjavica, jezero u Kačarevu, Ivanovo) broj 01-322/4-2023 od 22.05.2023. godine.