Danas je u zgradi Gradske uprave održan radni doručak predstavnika lokalnih medija i dopisništva Radio televizije Srbije i Radio televizije Vojvodine sa gradonačelnikom Pančeva Sašom Pavlovim.

U neformalnom i konstruktivnom razgovoru sa novinarima i urednicima gradonačelnik je predstavio aktuelnu aktivnost koja se sprovodi u Gradskoj upravi – izradu Strategije komunikacije i ciljeve zbog kojih se donosi ovaj dokument.

Predstavivši proces, eksterno angažovane konsultante kao i ulogu internog tima, gospodin Pavlov je ukazao na značaj medija i njihovu proaktivnu ulogu u praćenju aktivnosti gradskih organa, bilo da se radi o promovisanju grada, njegove privrede i kulture, bilo o krizama i izazovima sa kojima se gradska administracija suočava, od ekoloških do komunalnih.

U otvorenoj diskusiji predstavnici medija izneli su svoje impresije, susgestije i predloge za dalje unapređenje saradnje sredstava informisanja i lokalne sampouprave jer su, kako je izneto na sastanku, na istom zadatku, u interesu građana i građanki Pančeva.
Gradonačelnik Pančeva izrazio je svoje zadovoljstvo i interes da tokom razgovora odgovori i na druga pitanja od značaja za informisanje javnosti, a koja se tiču rada Gradske uprave i celokupne gradske administracije.

Ovaj dokument treba da bude alat koji će propisati procedure unutrašnje komunikacije svih organa, efikasnu i brzu razmenu informacija, a time brže i konkretnije informisanje građana/ki o njihovim pravima i obavezama. Posebna pažnja biće usmerena na unapređenje imidža grada kao energetski efikasnog, povoljnog investicionog okruženja, kulturnog centra Banata…

O dokumentu:

Grad Pančevo ušao je početkom januara 2017. godine operativno u proces izrade Strategije komunikacije koja treba da obuhvati akcionim planom period 2017-2020 godine, koja je među prvim dokumentima ovog tipa na lokalnom nivou u Republici Srbiji i koja se donosi na sistematičan, transparentan i temeljan način uz učešće svih organa grada. Strategija komunikacije je integralni deo Strategije razvoja grada Pančeva – ona predstavlja akcionu meru čijim ispunjenjem se dalje unapređuje razvoj Pančeva, a njena dosledna primena treba da doprinese većoj efikasnosti i međusobnoj saradnji svih gradskih organa i njihovih zapolenih i da rezultira boljim radom celokupne Gradske uprave i većem zadovoljstvu građana i građanki Pančeva.