Dragana Kuprešanin, zamenica gradonačelnika Pančeva, prisustvovala je ceremoniji uručenja ugovora o donaciji za sprovođenje projekta socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije, Grad Pančevo kao jedan od 19 gradova i opština izabranih na konkursu EU SHAI.Ovim ugovorom poboljšani su uslovi stanovanja za 13 porodica iz ranjivih grupa: žene žrtve porodičnog nasilja, osobe sa invaliditetom i lokalno stanovništvo. Ukupan budžet projekta iznosi 393.936,00 dolara, a od ukupne vrednosti ugovora grant iznosi 330.906,24 dolara dok se ostatak od 63.029,76 dolara obezbeđuje kroz sufinansiranje iz budžeta Grada Pančeva.

Svečanosti su prisustvovali NJ.E. ambasador Sem Fabrici, šef Delegacije EU u Srbiji, Tomislav Momirović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Darija Kisić-Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije, gradonačelnici i predsednici 19 opština izabranih za implementaciju projekata socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije i menadžeri projekata, Mikela Telatin, direktorka, UNOPS Srbija, Mirjana Maksimović, programska menadžerka, Delegacija EU u Srbiji, članovi Upravnog odbora Programa, članovi tima Programa i predstavnici EU info centra.

Program „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji” (EU SHAI) osmišljen je da poboljša primenu politika socijalne inkluzije u Srbiji i obezbedi održiva stambena rešenja praćena merama aktivne inkluzije za najugroženiju populaciju.Nacionalni partneri i korisnici Programa su Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo za evropske integracije.

Posebno ciljane grupe pripadaju osetljivoj populaciji u riziku od siromaštva, kao što su:pripadnici romske nacionalne manjine,žene žrtve porodičnog nasilja, mladi koji izlaze iz hraniteljskih porodica,osobe sa invaliditetom i druga izuzetno ugrožena lica koji žive u neadekvatnim stambenim uslovima.

Program, zasnovan na nacionalnim i međunarodnim okvirima, doprinosi ispunjavanju kriterijuma za pristupanje Evropskoj uniji u poglavlju 19, koje se odnosi na socijalnu inkluziju, i poglavlju 23 koje pokriva osnovna prava, zajedno sa postizanjem ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija.