Потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, потписала је 23.05.2017. год. уговоре о реализацији пројеката у области социјалног становања – помоћи сигурним кућама, са представницима/цама невладиног сектора који/е се баве овом облашћу. Ово је први пут како се средствима из буџета Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре даје директна финансијска подршка Прихватилиштима за жене и децу, жртве породичног насиља и тиме је послата јасна порука да се интезивира борба против насиља над женама.

Ово je охрабрујућа вест за Прихватилиште за жене и децу жртве породичног насиља – Сигурна кућа Панчево, с обзиром на то да ће се средствима из буџета Министарства у висини од 989.323,00 реализовати пројекат Друштва за унапређење положаја вулнерабилних друштвених група из Панчева. Тиме ће бити проширен простор за рад и радно окупационе активности као и креативне активности са корисницама Сигурне куће. Поред тога биће опремљено и игралиште за децу чиме ће се њихово слободно време квалитетније испуњавати али и обезбедити простор за спортско рекреативне активности. Уговор је у име Друштва потписао Милан Црнковић, председник.

Савет за родну равноправност Скупштине града Панчева, уз Пријаву на конкурс, Писмом препоруке је и додатно подржао Сигурну кућу Панчево, прихватилиште за жене и децу жртве насиља у породици у упорним настојањима да изнађу начин и обезбеде адекватније опремљен простор за игру за децу као и простор за радно окупационе активности и креативне радионице, а све у намерама да се побољшају услови становања и пружања квалитетнијих услуга, са крајњим циљем оснаживања корисница/ка.

Улога „ Друштва за побољшање положаја вулнерабилних група“ из Панчева, као носиоца пројектних активности, је од великог значаја и за сам Савет, јер кроз своје активности подстиче ОЦД да се укључе и узму проактиван став у локалној заједници кроз пројектне активности које су дефинисане националним и локалним стартешким документима. Акционим планом града Панчева за унапређење положаја жена и родне равноправности, 2016-2018. предвиђене су мере и активности које, поред осталих, треба да доприносе и (осећању) безбедности жена у нашој локалној заједници.

Очекивања свих нас су велика а новчана средства унутар локалне заједнице су ограничена стога, суфинансирање пројеката у области социјалног становања наменски усмерена ка сигурним кућама ће у многоме допринети бољитку, како оних којима су усмерене локалне услуге тако и онима који их пружају.

Председница Савета за родну равноправност Милица Тодоровић, маст.политик.

Извор: http://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/mihajlovitsheva-deset-miliona-dinara-za-pomotsh-sigurnim-kutshama и Савет за родну равноправност Скупштине града Панчева

2-fotografija-sa-potpisivanja-ugovora

1-fotografija-sa-potpisivanja-ugovora-u-vladi-rs-zorana-mihajlovic-i-milan-crnkovic